Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Sämre läsförståelse bland barn

Tyvärr är det så att det finns en negativ trend när det kommer till läsförståelsen bland barn. Dagens Nyheter skrev om den sjunkande läsförståelsen bland barn i Sverige, och bland annat skrev de:

Under 2000-talet har svenska barn och ungdomar blivit allt sämre på att förstå en mer komplicerad text. Utvecklingen har kunnat ses hela fyrtio år tillbaka i tiden, men försämringen har tagit kraftig fart det senaste decenniet.

Du kan läsa resten av artikeln genom att klicka här. Det är så klart väldigt tråkigt att se detta, särskilt eftersom man vet hur viktigt det är med läsförståelse för att man ska kunna lära sig bra och ta till sig ny information och kunskap. Saknar man god läsförståelse blir livet helt enkelt inte lika lätt, och det kan ge en problem senare i livet. Som förälder gäller det att i tidig ålder börja stimulera läsandet med bland annat bra barnböcker som du läser tillsammans med ditt barn, där de får vara väldigt involverade i läsningen och själva utveckla en god läsförståelse. Och även om man kan tycka att det är väldigt bra att ens barn lär sig hantera telefoner, surfplattor och datorer så är det faktiskt inte ens särskilt dum idé att minska lite på användandet till förmån för läsning av berättelser i barnböcker. När barnet börjar bli bättre kan du övergå till lite mer avancerad litteratur, och se hela tiden till att interagera med ditt barn under läsning, så att du kan hjälpa till och dessutom se till att barnet förstår innebörden i texten hen läser, och inte bara att hen förstår orden och meningarna. Låt inte ditt barn bli ännu en negativ siffra i statistiken!