Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Lagbok i nyutgåva

Att lagboken är den bok som oftast stjälas på bibliotek är ingen nyhet, alla brottslingar vill väl ha koll på vad de kan straffas för innan de begår det tilltänkta brottet kan tänkas, men vad som däremot är en nyhet är att boken nu kommer i en ny upplaga – med en digital version av boken, så den blir lite svårare att snatta med sig.

”En digital version av Sveriges Lag ingår, med möjlighet att använda lagboken i dator eller surfplatta. På ett smidigt sätt går det att söka, göra anteckningar och markeringar som kan skrivas ut eller föras över i lagboken.” skriver upphovsmännen i ett pressmeddelande.

Tidigare har Lagböckervi skrivit om vikten av att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom offentlig rätt, och då menade vi självklart inte att man ska stjäla en lagbok från något av landets bibliotek – vilket är den vanligaste boken som stjäls just på biblioteken i Sverige. Nej, självklart syftade vi till att följa utvecklingen antingen i nyhetsflödet rörande den offentliga rätten, eller rent av följa hur den offentliga rätten ändras i lagboken från år till år. Och för den student som nu valt att följa utvecklingen enligt det sistnämnde alternativet har vi en god nyhet – nu finns den svarta lagboken i nyutgåva med alla lagar uppdaterade väl för år 2016 i den. Dessutom finns även en medföljande digital utgåva av boken som man kan ladda hem både till mobil, surfplatta och dator, något som kan vara skönt för exempelvis den juridikstuderande som vill ta citat ut Sverige rikes lag, men kanske inte orkar sitta och skriva in hela stycken. Med den digitala utgåvan räcker citatklamrar och copy/past, så är det klart sen, skönt va?