Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Bröllopet ens egna lyckliga saga

De flesta har under barndomen fått en rad olika sagor upplästa för sig. Ofta har sagorna handlat om prinsar och prinsessor där slutfrasen har handlat om att de två tillsammans sedan levt lyckliga i alla sina dagar. Riktigt så problemfritt som i sagorna kommer troligtvis ett äktenskap aldrig vara i verkligheten. Kärleken är nämligen något man kommer att behöva underhålla och arbeta för. Även om ens egna bröllop har alla chanser att bli en lycklig stund i ens egna personliga sagoberättelse.

Så levde de lyckliga…

Ens egen saga börjar inte i slutet, utan tar istället form idag. Precis som ett lyckligt äktenskap så ofta tar form vid en förlovning. Förlovningsring är ytterligare en del av början på sagan som man sällan får se i sagorna. För i klassiker som Törnrosa så är den söta lilla prinsessan redan förlovad med en prins redan vid födseln, något som i verkligheten till och med kan uppfattas som lite tråkigt. Att förlova sig är ofta en viktig del av det äktenskapet som följer, och något som de flesta minns med stor glädje. Speciellt om förlovningen var en överraskning som man länge har längtat efter.

Nej, i sagorna är man mer rakt på genom att gå direkt till vigseln och ett storslaget bröllop. Kanske är det bara att låta sagorna vara så. För med förhoppningen att de olika prinsessorna levde just lyckliga för resten av sina dagar, har man själv något att leva upp till och drömma om.