Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Böckerna som gör dig till jurist

I en artikel i Svenska dagbladet har det skrivits om de mest populära utbildningarna inför föregående höst. Juridik ligger högst upp på listan, följt av medicin och ekonomi. Det är förståeligt att juridik ligger högst upp på listan, med tanke på att många vill bli en av de som hjälper till att göra värden tryggare. Med en juridikutbildning är möjligheterna många, kan till exempel börja jobba på Familjens jurist. När man ska börja studera är det väldigt viktigt att ha koll på vilka böcker en ska läsa, och att besöka biblioteket för att beställa en bok eller två är faktiskt inte dumt. Här kommer de viktigaste böckerna för juridikstudenten:

  • Högst på listan är självklart Svensk Lag 2013. Lagboken är en behändig och praktisk bok med enkel systematik, vilket kan vara skönt när man precis börjat studera. Kapitlen inleds med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i bokstavsordning. Läs den, inte bara för att ha koll på Sveriges lagar – utan för att få en grundförståelse kring hur rätten fungerar.
  • Introduktion till straffrätten. Självklart en viktig bok för den nyblivna studenten, då den vänder sig till den som saknar förkunskaper i straffrätt. Du får en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och även till viss del själva processen. Rättsliga termer och begrepp förklaras, och sättet att läsa och tolka lagbestämmelser likaså.
  •  Civilrätt av Anders Agnell, Åke Malmström, Christina Ramberg och Tore Sigerman är ett måste i bokhyllan för studenten. Det är en 100-årig klassiker, vilket ger en introduktion och översikt till civilrätten. Inledande kan en läsa om rättsordningen och avslutningsvis summeras försäkringsrätt och familjerätt. Allt däremellan är lika viktigt som början och slutet – och som en liten bonus tillkommer en övningsbok av Stefan Zetterström.
  • Ny sociallagarana av Lars Lundgren och Anders Thunved är en häftad bok vilken fokuserar på en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på, nämligen socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver det finns även beskrinvning av central lagstiftnings betydelse för socialtjänsten.
  • Rätt arbetsrätt 2013 av Ideström D’Oliwa Flenström förklarar arbetsrättsliga begrepp och ger en heltäckande beskrivning av arbetsrätten. Den innehåller mer än 350 uppslagsord och är ett måste för studenten. I slutet av boken återges medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd.
  • Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs av Lars Heuman är en väletablerad bok som genom sin pedagogiska framställning ger en överblick av de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen.
  • Som sista bok rekommenderas en bok till den som siktar mot skrivande juridik: Att skriva Juritik.Den behandlar inte bara de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande (från deposition ,språklig stil, fotnotsteknik till typografi) utan tar även fram tydliga och konkreta exempel, vilket gör det lätt att ta till sig. Boken används på juristlinjen, men det kan vara en smart tanke att bläddra i den redan innan skolstarten.

Studera på bibliotek

Förhoppningsvis tar dessa böcker en till sitt mål: att bli jurist. Det är tungt att ta sig till sitt slutmål, men med lite kämpaglöd går det. Ett bra ställe att studera på är självklart biblioteket, och där finns även flera av dessa böcker att låna. På biblioteket kan man också träffa andra studenter, och kanske gå ihop och ha studiecirklar.