Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Böcker eller leksaker?

Albert Einstein sade en gång att om man ville få intelligenta barn skulle man läsa sagor för dem, och om man ville få mycket intelligenta barn, då skulle man läsa mycket sagor för dem.  Det var länge sedan Einstein sade detta, men det betyder inte att hans uttalande skulle ha blivit mindre giltigt.

Böcker är för det mesta en bättre present än leksaker till barn, och detta av flera anledningar. För det första köper de flesta leksaker, vilket gör att en bok sticker ut mer i den mängd av presenter som barn brukar få på jul, födelsedagar och eventuella andra bemärkelsedagar.

Men det var naturligtvis inte av den anledningen som Einstein rekommenderade föräldrar att läsa sagor för sina barn. Böcker har nämligen några andra fördelar framför leksaker.  För det första stimulerar de barnets fantasi, bl.a. genom att visa att det är möjligt att föreställa sig andra världar, vare sig det är Bamses eller Mumintrollens värld. Böcker kan också lära barn om vetenskapliga fakta och upptäckter. I Sverige finns en lång tradition av pedagogiska barnböcker, som behandlar allt möjligt, det kan vara hur man bakar en kaka, hur ett barn blir till eller vad som händer när en människa dör.

Ämnen som livet och döden leder oss in på den kanske främsta anledningen till varför böcker är bättre än leksaker: de skapar underlag för diskussioner om etik och moral. Det här kan låta mossigt och gammaldags, men de val vi gör dagligen baseras på moraliska överväganden. Att läsa böcker för ett barn utvecklar det barnets förmåga till empati.