Bibliotikarie.nu

Din guide över de svenska biblioteken

Biblioteken-en riktig tillgång

Ett bibliotek är rena paradiset för många. Här kan man låna allt från gamla klassiker till nya pocketböcker, ta med hem, lämna tillbaka när de är färdiglästa, och allt detta gratis! Numera kan man även låna CD-skivor, DVD-filmer och surfa gratis på Internet på biblioteket.

Historia

Ordet bibliotek kommer från ett grekiskt ord som kan översättas ”boksamling”. Det äldsta kända biblioteket var delvis bibliotek, delvis arkiv. Arkeologer hittade lertavlor täckta med kilskrift i gamla tempelrum. Dessa bestod främst av dokumentation om ekonomiska transaktioner eller inventarielistor, medan endast en liten del utgjordes av teologiska eller mytologiska skrifter. Privata samlingar av fack- och skönlitteratur har hittats från 500-talet f. Kr. i det antika Grekland.

Svenska bibliotek

Ett av de mest kända biblioteken i Sverige är Stockholms stadsbibliotek. Den speciella byggnaden, formgiven av Gunnar Asplund, rymmer omkring 700 000 böcker. Det invigdes år 1928, efter en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på omkring 1 miljon kronor. Andra kända bibliotek är Linköpings stifts- och landsbibliotek samt Uppsala universitetsbibliotek, som är ett offentligt forskningsbibliotek.

Olika typer av bibliotek

Privatbibliotek har funnits sedan antiken, vid sidan om de offentliga biblioteken. Länge var det endast förmögna människor som kunde ha råd med stora samlingar böcker. I Sverige samlades de viktigaste privatbiblioteken av kungligheter, präster och godsherrar. De offentliga biblioteken idag har oftast fått sina äldre samlingar donerade från de här tidiga privatbiblioteken. Ett folkbibliotek drivs i kommunal regi, dit allmänheten kan komma och låna böcker utan kostnad. Deras verksamhet regleras av bibliotekslagen. De första folkbiblioteken i Sverige skapades på 1800-talet, med särskild tanke på arbetarklassen. Universitetsbibliotek tillhör som namnet skvallrar om ett universitet. De finns för att ge service till universitetets studenter, lärare och övriga anställda. Det kan ske genom dels vanlig utlåning av böcker eller kopiering på plats, men också genom att lära studenter och andra hur man ska söka information i framför allt digitala källor.